Thẻ: forex

Điều Đơn giản để giao dịch ngoại hối

Giải thích các cặp tiền tệ – Tìm hiểu các cặp tiền tệ trong kinh doanh ngoại hối. Các cặp tiền tệ là một trong số các câu hỏi phổ biến nhất mà tôi thường gặp. Đôi khi tôi lấy làm ngạc nhiên về việc vì sao có người muốn kinh doanh tiền tệ trong […]
Read More

BÀI 3: Lệnh Buy & Sell

Hoạt động cơ bản của thị trường ngoại hối này là Mua (Buy) và Bán (Sell). Do đồng tiền có giá luôn thay đổi liên tục, nên việc mua vào đợi giá lên cũng như bán ra thu lại lợi nhuận là việc diễn ra liên tục trong thị trường ngoại hối.Ví dụ với tỉ […]
Read More

Cách phát triển tư duy Trader thắng lợi

Cách phát triển tư duy Trader thắng lợi.Bạn đã sẵn sàng dừng nghịch và bắt đầu nỗ lực nghiêm tức để giao dịch có lợi nhuận chưa? Nếu bạn muốn giao dịch với các cá mập thì bạn sẽ phải hành động như cá mập và dừng việc cư xử như 1 đứa trẻ trong thị trường đi.
Read More